rchg.net
当前位置:首页 >> 125×24 用简便方法计算 列竖式 >>

125×24 用简便方法计算 列竖式

125×8×3=1000×3=3000

125x16x8x3x25 =(125x8)x(4x25)x4x3 =1000x100x4x3 =100000x4x3 =400000x3 =1200000 很高兴为你解答,希望能帮到你!

我就不信题目是这样出的 125*(22-14) =125*8 =1000

用竖式进行乘法运算时其实用的是乘法对加法的分配律: (a+b)*c=ac+bc;(a+b)*(c+d)=(a+b)*c+(a+b)*d=ac+bc+ad+bd. 12*25用竖式时计算: 1 2 ×2 5 6 0 2 4 0 3 0 0 60那行其实中12*5,240那行其实是12*20,所以12*25=12*5+12*20=300

简便计算: 125×6 =(100+25)×6 =100×6+25×6 =600+150 =750 竖式见图:

125×48,竖式计算。 =125x8x6 =1000x6 =6000

.5×8= 3.6×0.4= 39.68×0= 47.6×1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15×7= 3.2×6+3.2×4= 2.5×4×0.36= 0.2+0.8×0.5= 6.03×1000= 10×0.6= 6.45×0.01= 0.1×0.1= 0.24×0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25= 10.2×4.5= 2.5×6= 9×0.25= 0.125×4= 1.25×8×0.5=...

竖式计算题30条: 180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17= 898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32= 672÷21= 754÷58= 89...

我这里只有应用题,给你吧 1. 甲、乙、丙三人在A、B两块地植树,A地要植900棵,B地要植1250棵.已知甲、乙、丙每天分别能植树24,30,32棵,甲在A地植树,丙在B地植树,乙先在A地植树,然后转到B地植树.两块地同时开始同时结束,乙应在开始后第几...

(1)5.4÷24=0.225;(2)6.21÷3=2.07;(3)91.2÷38=2.4;(4)85.44÷16=5.34;(5)12÷125=0.096;(6)19÷38=0.5;(7)72÷15=4.8;(8)2.05÷25=0.082;(9)100÷80=1.25;(10)34÷170=0.2;(11)0.1÷4=0.025;(12)6.3÷7=0.9.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com