rchg.net
当前位置:首页 >> 小数竖式加减法总结 >>

小数竖式加减法总结

关于这个数学方面 的问题,有什么疑问 你可以直接问问 你的老师

1.59+3.95= 6.54+0.58= 54.49-22.5= 23.5+21.35= 9.36+43.56= 16.65+18.87= 0.99+24.85= 9.45-6.61= 85.69-48.58= 45.46-26.57= 64.19-29.57= 33.84+16.5= 3.85+61.18= 35.65-19.9= 6.49-4.81= 35.4-24.58= 52.65+9.25= 21.65+4.05= 26.65-15.24...

104.5 + 18.85 = 123.35 123.456 + 20.15 = 143.606 5.235 − 4.495 = 0.74 99.12 − 87.98 = 11.14 竖式请见图:

小数点前面是整数位,后面是小数位,对齐了再加减,可以保证每一位数都和相同数位的数加减,而不是和其他的数位的数加减,这样不容易出现算错的情况。

列竖式计算 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46= 0.99+1.1= 7.4+12.86= 20-5.674= 141.2-48.98= 108+4.36= 32.15-29.45= 12.9+5.01= 1.509+0.93= 10.08-1.292= 36.08+9.92= 21.43-7.56= 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46= 0.99+...

1.2+1.5=2.7 1.3+1.5=2.8 0.2+1.2=1.4 1.3+1.08=2.38 5.5+2.1=7.6 7.8+1.9=9.7 1.02+1.03=2.05 1.2+1.5=2.7 1.5+1.7=3.2 1.3+1.5=2.8 0.2+1.2=1.4 1.3+1.08=2.38 5.5+2.1=7.6 7.8+1.9=9.7 1.02+1.03=2.05 1.2+1.5=2.7 1.3+1.5=2.8 0.2+1.2=1.4 1...

小数加减法用竖式计算复习题题 2.7+13.1= 32.4-10.2= 7.32+1.47= 1.46+0.32= 6.3+0.6= 6.5-3.4= 12.05-0.79= 10-0.73= 2.74+7.26= 78.5-25.65= 12.8+26.5= 4.3+2.3= 5.2-1.4= 11.8+3.7= 10-2.8= 7.6+5.8= 3 .2+2.5= 5.8+16.47= 23-9.53= 41.2-17...

小数点

列竖式计算式 小数加减法(小数点)一定要对齐,因为(相同数位对齐)才能加减 。

先对齐小数点 然后把小数点左右的数都分别对齐 比如: 2.1 + 2.09 = 4.19

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com