rchg.net
当前位置:首页 >> 三年级上册数学口算题 >>

三年级上册数学口算题

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4= 5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9= 9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9= 13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35= 17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2= 21) 90÷...

三年级口算练习(一) 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 0÷51= ...

三年级口算练习(一) 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 0÷51= ...

怎么可能有答案,题目都没说明白,什么出版社?

下面有536题三年级口算题,供选用。 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99×3= 770×7= 660×3= 960×3= 180×9= 65+15= 660×6= 800×2= 50×5= 3×800= 420×7= 3×220= 480×4= 58+33= 420-20= 93×3= 880×4= 1200-200= 11×7= 80...

这里是没有人能给出具体答案的, 因为没有人是同年级的 因为看不到具体答案,还是建议自己 多思考,不会的问同学或者老师 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3...

希望能喜欢。。。 三年级上学期综合试题 计算: 1、口算与估算: 900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7 420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780 90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8 689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈ 2、用竖工计算并验...

1.39个同学在操场上跳绳,每3人一组,可以分成多少组? 2.4棵杨树苗48元,3棵松树苗63元,哪种树苗每棵的价钱贵一些? 3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48个,送给幼儿园15个,其余的平均分给一年级3个班,每班可以分得几个? 4.张教师带1...

小学三年级上学期数学计算题训练 一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分) 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com