rchg.net
当前位置:首页 >> 如临深渊 如履薄冰 >>

如临深渊 如履薄冰

如临深渊: 渊:深水潭.好像到了深潭的边缘.比喻极其危险,行事十分小心谨慎. 如履薄冰: 像踩在薄冰上.比喻随时都会发生危险,做事极为小心谨慎. 看程度上后者更加危险,已经进入险境.前者只是接近危险.

战战兢兢的意思是:形容非常害怕而微微发抖的样子。 如履薄冰的意思:像走在薄冰上一样。比喻行事极为谨慎,存有戒心。 详细解释: 战战兢兢[ zhàn zhàn jīng jīng ] 1、【解释】:战战:恐惧的样子;兢兢:小心谨慎的样子。 2、【出自】:《诗...

如履薄冰的心情就是,是指一个人好像在冰上行走一样,每一步都必须小心谨慎,精神高度集中,害怕一个放松就会摔倒。是指一个人对自己的现状充满了不安,他觉得危机四伏,不敢有一丝放松,怕一不小心就会受伤…… 如临深渊的生活,跟前句基本差不多...

如临深渊: 渊:深水潭。好像到了深潭的边缘。比喻极其危险,行事十分小心谨慎。 如履薄冰: 像踩在薄冰上。比喻随时都会发生危险,做事极为小心谨慎。 看程度上后者更加危险,已经进入险境。前者只是接近危险。

就是这么一回事,你自己总结吧。。。 《论语·泰伯》: 曾子有疾,召门弟子曰:「启予足!启予手!诗云『战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。』而今而后,吾知免夫!小子9 注疏: 曾子有疾,召门弟子曰:“启予足,启予手。(郑曰:“启,开也。曾子以...

《诗经 小雅 节南山之什 小旻》: 旻天疾威,敷于下土。谋犹回遹,何日斯沮?谋臧不从,不臧覆用。我视谋犹,亦孔之邛。 潝潝訿訿,亦孔之哀。谋之其臧,则具是违。谋之不臧,则具是依。我视谋犹,伊于胡厎? 我龟既厌,不我告犹。谋夫孔多,是...

如临深渊近义词: 谨言慎行,战战兢兢,小心翼翼,如履薄冰,如临大敌 [拼音] [rú lín shēn yuān] [释义] 临:靠近;渊:深水坑。如同处于深渊边缘一般。比喻存有戒心,行事极为谨慎。 [出处] 《诗·小雅·小旻》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。...

个人理解: 是指人的处境很危险,就像走在薄冰上和走在深渊边上,心理状态战战兢兢,神经十分紧张,诚惶诚恐。

如履薄冰 ( rú lǚ bó bīng ) 解 释 好象踩着薄薄的冰。比喻在危险的境地而提心吊胆。 出 处 《诗经·小雅·小旻》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。” 用 法 动宾式;作谓语、定语、状语;用于事情的危机 示 例 三国·魏·曹操《请爵荀彧表》:“忠恪...

出 处:《诗·小雅·小旻》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。” 前面的“为将者”是根据说话人的身份添加的,也可以是医者什么的。 曾在论语中被曾子引用。 曾子有疾,召门弟子曰:启予足,启予手。诗云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”而今而后...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com